Even geduld

Ann Baecke icon Ann Baecke logo Home Home Home Verkennen Explorer Explore Over A-propos About Disclaimer Avertissement Disclaimer Mijn Account Mon Compte My Account Winkelmandje Panier Cart Checkout Checkout Checkout

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


A en B mode BV

Adres: Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute

Mail: annbaecke@hotmail.com

Tel: (32) 9 373 94 52

Ondernemingsnummer: BE0464590606


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van A&B mode, een BV met maatschappelijke zetel te Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute, BTW BE0464590606 (hierna ‘ABaecke’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ABaecke moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ABaecke aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Vanaf bestellingen boven een bedrag van 75,00 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de 75,00 EUR zal er 5,00EUR verzendingskosten aangerekend worden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld,

is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ABAECKE niet. ABAECKE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

ABAECKE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

ABAECKE beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.

Daarnaast voorziet ABAECKE de mogelijkheid om cadeaubonnen online aan te kopen en met een persoonlijke boodschap fysiek te laten opsturen naar de begunstigde. Aan dit proces is een betaalsysteem gekoppeld. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ABAECKE. ABAECKE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Betalingen

Via het betaalsysteem MultiSafePay kan je online betalen.

Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling. Er kan ook betaald worden met giftcards.

Op de webshop kan men geen spaarpunten verzamelen en innen.

Punten kunnen enkel gespaard en geïnd worden in de fysieke winkel.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden.

Vanaf bestellingen boven een bedrag van 75,00 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de 75,00 EUR zal er 5,00EUR verzendingskosten aangerekend worden.

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. 


Artikel 5: Retourneren en ruilen

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Aartselaar.

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. Het retourformulier kan hier worden gedownload, of vindt u terug op onze website.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden.

De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken van de goederen vast te stellen.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is. Worden dan ook niet teruggenomen, zonder dat deze lijst limitatief is:

·        Reeds gedragen of gewassen artikelen

·        Goederen waarvan accessoires of onderdelen ontbreken

·        Artikelen met een geur vreemd aan de winkel (sigarettengeur, lichaamsgeur, geur van huisdieren,…)

·        Artikelen die door hun aard niet kunnen teruggestuurd worden (bv. Ondergoed, kousen,…)

·        Bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of indien afwezig door afhaling in een postpunt of postkantoor.

Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst betaling. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ABAECKE.


Verder gelden er voor de geschenkcheques de volgende voorwaarden:


·        De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden. 

·        De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel op uw website of winkel

·        De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ABAECKE.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ABAECKE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ABAECKE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.

Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd,

het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ABAECKE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 373 94 52, via e-mail op annbaecke@hotmail.com of per post op het volgende adres Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ABAECKE, respecteert de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ABAECKE, Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute

of via annbaecke@hotmail.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Hiertoe kan U zich steeds richten tot ABAECKE, Boekhoutedorp 11, 9961 Boekhoute of annbaecke@hotmail.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ABAECKE heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ABAECKE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De behandeling van persoonsgegevens door ABAECKE wordt verder toegelicht in de privacy policy.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op annbaecke@hotmail.com.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ABAECKE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,

zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ABAECKE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Boekhoutedorp 11B-9961 Boekhouteannbaecke@hotmail.comAnn Baecke+32 9 373 61 60